Klimaatverandering

Het klimaat in Nederland verandert. de laatste 5 hittegolven zijn geregistreerd in 2018,2019 en 2020. In Nederland is een hittegolf een opeenvolging van in De Bilt minimaal 5 zomerse dagen (maximumtemperatuur 25,0 °C of hoger), waarvan er minimaal drie tropische dagen (maximumtemperatuur 30,0 °C of hoger) zijn. 

Daarnaast  zijn er in Nederland gemiddeld 85 warme dagen waarbij de temperatuur boven de 20ºC uitkomt.  Er is sprake van hittestress wanneer er een onbalans is tussen de warmteproductie in de koe en de mogelijkheid om deze warmte kwijt te raken aan de omgeving. Dit gebeurt zodra de bovenste kritische temperatuur tussen de de 20-24ºC  van de thermoneutrale zone wordt overschreden. 

Dit betekent dat op bijna een kwart van de dagen in het jaar in Nederland kans bestaat op hittestress. daarbij komt nog dat uit meting blijkt dat de gemiddelde stal temperatuur 3ºC hoger ligt vergeleken met de buitentemperatuur. 

Op basis van modelberekeningen in verschillende klimaatscenario’s zijn de verwachtingen in veranderingen van het klimaat rond 2050.

  • De temperatuur blijft stijgen (1,0 tot 2,3ºC).
  • Toename in het aantal zomerse dagen met een maximumtemperatuur van 25ºC en hoger (+22 tot +70%)
  • Toename in tropische nachten met een minimumtemperatuur van minimaal 20ºC (+0,5 tot +2,2%)

De verwachte opwarming in Nederland vertoont regionale verschillen. Op de warmste zomerdagen kan de temperatuur in het zuidoosten van Nederland ongeveer 1ºC meer toenemen dan in het noordwesten. Regionale temperatuurverschillen tussen de kustregio en landinwaarts zullen toenemen.

Maak een afspraak met ons

Beter stalklimaat

Lage luchtvochtigheid

Betere voeropname

Verbetering hygiene