“Een bijkomend voordeel is dat de kraaien tijdens het draaien wegblijven uit de stal.”

Wij melken hier gemiddeld 125 koeien. Er staan aan één zijde van de stal, in het midden, 2 Lely Astronauts melkrobots bij de productieve melkkoeien. De droge koeien staan aan de overzijde van de voergang samen ­met het jongvee. Boven de voergang hangen 2 grote HVLS ventilatoren met een doorsnede van 730 cm.

Paul Tassche

Onze stal is 75 lang en 25 meter breed met een 25 graden dakhelling. De nok is ca. 10 meter hoog, zonder kap, maar met een goot eronder. Ik doe geen weidegang omdat de huiskavel te klein is, daarom is het extra van belang het stalklimaat optimaal te hebben.

De reden dat ik ventilatoren heb aangeschaft is omdat de zomers warmer worden en er te veel stilstaande lucht in de stal is. Ik heb de ventilatoren zien hangen bij Jeroen Groothuis en dacht: Die moet ik ook in de stal hebben!

MaxXfan heeft een tekening gemaakt en de positionering van de ventilatoren goed voorbereid. De twee ventilatoren hangen goed over de stal verdeeld en hebben voldoende capaciteit om de gehele stal te bereiken.

Aan de koeien merk je dat ze baat hebben bij de ventilatoren. Ze gaan niet meer, zoals voorheen, op een kluitje staan. In de tijd dat we geen ventilatoren hadden zochten de koeien in de ochtend het koelste plekje van de stal op en bleven daar dan staan. Dan wordt het daar ook te warm en nemen ze nauwelijks nog voer op, met alle gevolgen van dien. In een warme periode merk ik nu dat de voeropname hoger is. Het celgetal over het jaar is gelijk.

De deuren van de voergang blijven gedurende de warme periodes gesloten. Alleen tijdens het voeren gaan ze open. De zon staat op de achterkant dus die deur blijft altijd dicht. De ventilatoren zorgen voor voldoende luchtverplaatsing en verkoeling. De ventilatoren worden aangestuurd met de THI-regeling. Een combinatie van vocht en temperatuur in de stal. Dat is ingesteld en de regeling past zich vanzelf aan. Ik heb het idee dat de ventilator op het juiste moment aan gaat en wanneer nodig de luchtsnelheid wordt opgevoerd. De ventilator draait gedurende de helft van het jaar.

Een bijkomend voordeel is dat de kraaien tijdens het draaien wegblijven uit de stal. Alleen de onervaren jonge kraaien worden soms geraakt door de bladen.  Als ze erover vliegen worden ze naar onder getrokken door de aanzuigende werking van de ventilator.

Het strooisel in de boxen is een mengsel van paardenmest en zaagsel. Dat strooien we automatisch. De hoeveelheid zaagsel passen we aan naar gelang de vochtigheid in de paardenmest. In de zomer is de mest mooi droog en komt er minder zaagsel bij. In de winter compenseren we de natte met de hoeveelheid zaagsel.

De installatie van de HVLS ventilatoren is door Grondman Techniek netjes gedaan.  Het is prettig dat altijd dezelfde monteurs de installatie doen, die mannen hebben ervaring hiermee, dat kun je zo zien!

Deel dit artikel