Wat is hittestress

Een koe voelt zich het best bij een lage luchtvochtigheid en een temperatuur tussen -5°C en 20°C.  Al boven de 20°C wordt lichaamsenergie gebruikt om af te koelen. De koeien ervaren hittestress zodra de staltemperatuur boven de 20°C uitkomt. De koeien worden traag, vreten minder, hebben een verhoogde ademhaling en kwijlen om de lichaamswarmte af te geven.

Hittestress symptomen uit zich in een daling in melkproductie, verhoging van het celgetal, afname in drogestofopname, toename in wateropname, hogere ademhalingsfrequentie, slecht drachtig worden en veranderend gedrag zoals schaduw opzoeken. Een hoogproductieve koe heeft meer last van hitte dan een laag productieve koe.

Als gevolg van de vertering van voedsel en de melkproductie, produceren melkkoeien veel warmte. Om niet oververhit te raken moet deze warmte snel worden afgevoerd. Rundvee voert lichaamswarmte hoofdzakelijk af via de luchtwegen. In de longen wordt vocht verdampt, waarna uitademing zorgt voor de afvoer. Op deze manier kunnen koeien in de zomerperiode 30 liter water per dag uitademen.

Aanhoudend hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid belemmeren haar natuurlijke afkoelingssysteem, waardoor hittestress ontstaat. Hittestress is de verzamelnaam voor storingen van de verschillende lichaamsfuncties onder invloed van extreme omgevingswarmte in combinatie met hoge luchtvochtigheid.

Hittestress bij rundvee ontstaat, wanneer de dieren hun lichaamswarmte onvoldoende kunnen afstaan aan de omgeving. Dit kan al bijvoorbeeld bij  een temperatuur van 23°C met een luchtvochtigheid van 70%. Op het moment dat er sprake is van hittestress liggen er allerlei gevaren op de loer die welzijn en gezondheid negatief beïnvloeden.

Onderstaande grafiek toont bij welke temperaturen en luchtvochtigheid hittestress optreedt.

Dieren voeren warmte af door vocht te verdampen via de longen. De huid speelt een grotere rol bij de afvoer van warmte bij hoge temperaturen. Temperatuur en luchtvochtigheid hangen nauw samen en luchtbeweging draagt bij aan de afvoer van warmte. Onderstaande grafiek verduidelijkt de verschillende stadia van warmteafgifte:

Maak een afspraak met ons

Beter stalklimaat

Lage luchtvochtigheid

Betere voeropname

Verbetering hygiene