Hittestress voorkomen? 3 tips!

Hittestress kost je veel geld. Een periode van tien dagen hittestress levert al snel een schadepost op van €60 tot €70 per koe. Reken maar uit wat dat kost voor een stal vol koeien… Belangrijk dus om er hittestress te verminderen. Wij geven drie tips!

Tip 1: Overdag opstallen

Stal de koeien overdag op als bescherming tegen direct zonlicht. Het is dan natuurlijk wel belangrijk dat de stal goed ventileert. Vooral de toereikendheid van zijwandventilatie (luchtverversing) is van groot belang. Is de zijwandventilatie niet op orde, bijvoorbeeld doordat de stal dichte wanden en lage ventilatiekleppen heeft? Dan is het verstandig om dit eerst aan te pakken. Uiteraard versterkt mechanische ventilatie de natuurlijke ventilatie. Maar als er geen lucht de stal in kan, benut je de capaciteit van de MaxXfan nooit volledig.

Tip 2: Tiptop drinkwatervoorziening

Het is essentieel om veel aandacht te schenken aan de drinkwatervoorziening in jouw stal. Drinkwater moet altijd schoon, fris en onbeperkt beschikbaar zijn. En biedt het aan via voldoende en ruime drinkplaatsen.

Tip 3: Draaisnelheid verminderen

In een lage stal komt de luchtbeweging van minder grote hoogte en kunnen vloeren snel opdrogen. Om te snelle droging te ondervangen, kun je de maximale draaisnelheid van de HVLS terugstellen. De ventilator draait dan met minder vermogen, waardoor de droging afneemt. Ook kun je de mestschuiven in warme perioden iets minder vaak laten werken. Pas je weidegang toe? Dan kun je de uitmestinstallatie uitzetten voordat de koeien de stal verlaten en weer inschakelen als de dieren binnen zijn.

Optimaal stalklimaat

Voor veehouders die robotmelken is het belangrijk dat het stalklimaat goed op orde is. Koeien moeten immers graag in de stal blijven komen. De MaXxfan HVLS is hiervoor de perfecte oplossing, weet ook Johan Harbers inmiddels.

Een van de veehouders die robotmelken met weidegang combineert is Johan Harbers uit Nieuw Schoonebeek. Zijn relatief lage stal was gebouwd voor tachtig koeien, maar inmiddels huisvest de stal veel meer. Logisch dat hij zijn stalklimaat goed op orde moet hebben. Zijn koeien moeten de robot wel blijven bezoeken; ze moeten dus graag in de stal willen komen!

Johan vertelt: “Op de voergang zijn achtereenvolgens twee melkrobots, twintig boxen en een Weelink-voerhek geplaatst. De oude melkstal werd ingericht met ligboxen. Veel koeien in weinig kuubs dus.” Om het robotbezoek optimaal te laten zijn, moet het stalklimaat van Johan in de zomer concurreren met een koele plek onder de boom. “De bedrijfsvoering moet daarom in warme periodes op meerdere punten worden aangepast, naast de ventilator. Met de HVLS is de basis voor elkaar. Ik wil hem niet meer missen. Het robotbezoek in de zomer wijkt met 2,5 meldingen per dag nauwelijks meer af van die in de winter met 2,7.”