Hittestress voorkomen? 3 tips!

Hittestress kost je veel geld. Een periode van tien dagen hittestress levert al snel een schadepost op van €60 tot €70 per koe. Reken maar uit wat dat kost voor een stal vol koeien… Belangrijk dus om er hittestress te verminderen. Wij geven drie tips!

Tip 1: Overdag opstallen

Stal de koeien overdag op als bescherming tegen direct zonlicht. Het is dan natuurlijk wel belangrijk dat de stal goed ventileert. Vooral de toereikendheid van zijwandventilatie (luchtverversing) is van groot belang. Is de zijwandventilatie niet op orde, bijvoorbeeld doordat de stal dichte wanden en lage ventilatiekleppen heeft? Dan is het verstandig om dit eerst aan te pakken. Uiteraard versterkt mechanische ventilatie de natuurlijke ventilatie. Maar als er geen lucht de stal in kan, benut je de capaciteit van de MaxXfan nooit volledig.

Tip 2: Tiptop drinkwatervoorziening

Het is essentieel om veel aandacht te schenken aan de drinkwatervoorziening in jouw stal. Drinkwater moet altijd schoon, fris en onbeperkt beschikbaar zijn. En biedt het aan via voldoende en ruime drinkplaatsen.

Tip 3: Draaisnelheid verminderen

In een lage stal komt de luchtbeweging van minder grote hoogte en kunnen vloeren snel opdrogen. Om te snelle droging te ondervangen, kun je de maximale draaisnelheid van de HVLS terugstellen. De ventilator draait dan met minder vermogen, waardoor de droging afneemt. Ook kun je de mestschuiven in warme perioden iets minder vaak laten werken. Pas je weidegang toe? Dan kun je de uitmestinstallatie uitzetten voordat de koeien de stal verlaten en weer inschakelen als de dieren binnen zijn.